Recent news from 24dunia
   

Search results for  

thathas kambikadakal 

 ( 1-10 )
Sort by: Relevance |   Date
 

Teachdaireachdan dà-chànanach aig NHS na Gàidhealtachd

Thathas an dòchas gun tarraing na naidheachdan aca tuilleadh aire chun a' chànain.Bidh na teachdaireachdan Twitter aig NHS na Gàidhealtachd anns an Ghàidhlig agus Beurla an ath-sheachdain.Gach seachdain, bidh neach-obrach eadar-dhealaichte bhon bhuidhinn a' cur fiosrachadh a-mach air Twitter.A thuilleadh air a bhith a' cur air adhart nan seirbheisean a bhios an NHS a' toirt sheachad, thathas an dòchas...
Source : BBC |
Category : International

CnES mì-thoilichte mu chasaidean nan aghaidh

an ìre seo, thathas am beachd 26 seòmraichean a thogail anns a' chaisteal, le naoi dhiubh sin freagarrach airson fèin-fhrithealadh, le cidsin beag an cois nan seòmraichean.Sgrìobh Àrd-Oifigear Chomhairle nan Eilean Siar, Calum Burr, litir làidir gu fear-gnothaich à Steòrnabhagh a rinn gearain gum faodadh planaichean na Comhairle airson Caisteal Leòdhais cur às do ghnothachasan turasachd ionadail.Thuirt...
Source : BBC |
Category : International

HRT Founder Seeks Partners to Explore for Oil in Namibian Blocks

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies., is looking for partners to continueexploration in the southern African nation.HRT, which has 10 exploration blocks in Namibia, made asub-commercial discovery when drilling to 5,700 meters atWingat-1 after failing to find crude at two other wells. Thathas cost the Rio de Janeiro-based company more than...
Source : Bloomberg |
Category : International

Inbhe na Gàidhlig ga h-àrdachadh aig UHI

Thathas an dòchas inbhe na Gàidhlig air feadh lìonra Oilthigh na Gàidhealtachd 's nan Eilean a leasachadh tro phlana Ghàidhlig ùr an oilthigh."Tha e cudromach a bhith a' sealltainn, chan ann dìreach mu dheidhinn Sabhal Mòr a tha a' Ghàidhlig, ach tha iad ag amas air a' Ghàidhlig a sgaoileadh air feadh an lìonra gu na com-pàirtichean," thuirt Scotaidh Mac Con Ullaidh, a tha na riochdaire do Chomunn...
Source : BBC |
Category : International

Black Boxes Are Incredible — Here's How They Work And How They Survive

News that Australian authorities are investigating objects in the southern Indian Ocean thathas renewed hopes that officials will locate the 777 jet, and with it the black boxes that will reveal what happened on board.. They served the same role then as they do now: to record what's happening on board and be able to survive a crash so that investigators can discover the cause of an accident.Today,...
Source : News Times |
Category : Business

Poilis a' sireadh fiosrachaidh mu ad

Thathas ag iarraidh air daoine fios a chur air na Poilis, no air Crimestoppers Scotland.Tha Poilis a tha a' rannsachadh mar a chaidh deise-cadail leanaibh a lorg sa Ghearasdan air a' mhìos a chaidh, le fuil air, ag ràdh gun deach an aon DNA a lorg ann am fuil a bh' air ad a chaidh a lorg.Chaidh an t-aodach leanaibh a lorg air ceum eadar a' Phlantation agus Achadh an Todhair Uarach, agus chaidh an t-ad...
Source : BBC |
Category : International

UHI a' cur Àrd-Ollamh Rannsachaidh na Gàidhlig an dreuchd

cliù eadar-nàiseanta aig an Oll Ó Giollagáin a thaobh planadh cànain agus cultar mhion-chànanan agus sòiseòlas.Thathas air eòlaiche air mion-chànanan a chur an dreuchd mar Àrd-Ollamh Rannsachaidh na Gàidhlig aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus Eilean.Bidh an Oll Conchúr Ó Giollagáin cuideachd na stiùiriche air Soillse, Lìonradh Nàiseanta Rannsachaidh airson Glèidheadh agus Ath-bheothachadh na Gàidhlig.Tha...
Source : BBC |
Category : International

Mèirle le gunna an Inbhir Nis ga rannsachadh

Nochd an duine ann am bùth Paddy Power ann an sgìre Queensgate timcheall air 09.30m Didòmhnaich.Tha na poilis ann an Inbhir Nis a' rannsachadh mèirle le gunna a chaidh a dhèanamh aig bùth gheall sa bhaile.Nochd an duine ann am bùth Paddy Power ann an sgìre Queensgate timcheall air 09.30m Didòmhnaich.Thathas a' tuigsinn gun robh gunna-làimhe aige agus e a' bagairt air luchd-obrach.Chaidh am mèirleach...
Source : BBC |
Category : International

10 Flab-to-Fab Weight Loss Tips from Celeb Moms

means oodles of weight gain and loads of happy hormones that travel through your body triggered by the excitement of being a mom. But right after delivery, you become conscious of your self-image and the change thathas caused. We take inspiration from yummy mommies like Shilpa Shetty Kundra, Malaika Arora Khan and Mandira Bedi and tell you how they did it, so you can too.Please...
Source : Idiva |
Category : Relationship

Microsoft Says Windows to Be Free for Some Mobile Devices

making itsWindows licenses free for mobile phones and tablets that havescreens of less than nine inches, in a move to spur adoption ofthe software.The world’s largest software company has historically madeWindows available to hardware makers for a licensing fee. Thathas put Microsoft at a disadvantage to’s Androidmobile operating system, which is offered for free to devicemanufacturers such as Samsung...
Source : Bloomberg |
Category : Science N Technology
Related search